• Návšteva ornitológa

     • Dňa 20.03.2023 v pondelok sa deti z tried v hlavnej budove zúčastnia výletu do Bratislavy na stretnutie so skúseným ornitológom  z CK watching.sk s cieľom pozorovania rôznych druhov vtáctva a objavovania ich hniezdenia. Odchod autobusu je o 07:30 hod. Prosíme pripraviť svojmu dieťaťu malý ruksak s fľašou vody a nejakým nakrájaným ovocím. Desiata a obed budú zabezpečené škol. jedálňou. Príchod do MŠ o cca 12:30 hod.

     • Divadielko AGAPÉ

     • Najmenšie deti z tried v prístavbe si užijú u nás v materskej škole dňa 14.03.2023 predstavenie z divadielka AGAPÉ s názvom Kapitán Kotvička. Začiatok predstavenia o 09:30 hod.

     • Návšteva KINA Senec

     • Zajtra, t.j. 14.03.2023 čaká deti z hlavnej budovy návšteva kina (v Senci) a predstavenie Úžasný Mauric. Odchod z MŠ o 09:00 hod. Deti so sebou nič nepotrebujú, návšteva kina prebieha v dopoludňajších hodinách.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje