Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

   • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

    • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
    • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (lek._potvrdenie.docx)
    • informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými
     zástupcami). (informovany_suhlas.docx)


    Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje