• ► PÓLA RADÍ DEŤOM

   • V rámci realizácie celoslovenských preventívnych projektov organizovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je pre najmladších adresátov, deti posledných ročníkov materských škôl a prvých ročníkov základných škôl určený projekt "Póla radí deťom". Ústrednou postavou projektu je predškoláčka Póla, ktorá formou príbehov, spôsobom primeraným detskému veku informuje o rizikách, s ktorými sa deti môžu v bežnom živote stretnúť.

    Cieľom projektu je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie, správanie a majetok, primeranou formou zvyšovať ich právne a sociálne vedomie.

    Práve o tomto sme sa rozprávali a oboznamovali s referentkou špecialistkou skupiny prevencie z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci a zároveň príslušníčkou policajného zboru v Senci kpt. Mgr. Gabrielou Drugovou. Komunikácia policajtky a detí bola orientovaná na tieto témy:

    • Práca polície
    • Výstroj a výzbroj policajta
    • Druhy polície a jej činnosť
    • Bezpečná cesta do školy + základné pravidlá cestnej premávky
    • Vybrané dopravné značky a ich význam a pod.

    Zábavnými úlohami sme sa všeličo nové naučili. No a najviac sa nám páčilo, keď sme si mohli všetko, čo policajti využívajú pri práci, vyskúšať.

   • ► KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

   • Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť nám/Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti.

    Veľká väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemajú žiadnych príbuzných, prípadne sa nestretávajú a preto práve Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabičky od topánok zabalenej vo vianočnom papieri sme zabalili okrem jednotlivých kategórií vecí aj obrovskí kus svojho srdca.

    ♥ Ďakujeme všetkým naším milým rodičom
    za každý jeden balíček plný lásky. ♥

     

   • ► PONOŽKOVÝ OKTÓBER

   • Ľudskosť spočíva hlavne v tom, že dokážeme pomáhať iným akýmkoľvek spôsobom. Preto sme sa s obrovským nadšením zapojili do kampane občianskeho združenia Podaj Ďalej Prešov pod názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Že ste o nej nepočuli? Tak my vám ju radi priblížime.

    Je to akcia, ktorú sme prebrali z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa nazýva
    SOCKTOBER (sock – ponožka, october – október).Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.

    Počas celého októbra sme zbierali nové teplučké ponožky. Pre koho? Na Slovensku žijú ľudia, ktorí stratili strechu nad hlavou, niekedy aj nie vlastnou vinou... Práve pre nich prichádza najhoršie obdobie roka – zima, kedy najdôležitejším kusom oblečenia sú práve ponožky, ktoré ich ochránia pred omrzlinami, podchladením a rôznymi infekciami. Veľa týchto ľudí žije na ulici a presúva sa pešo. Na vlastných nohách. V zime, v lete, daždi, v teple. Na vlastných nohách. Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí 30 minút? Zistilo sa, že charity zabezpečujú takýmto ľuďom oblečenie i obuv, ale taká drobnosť, akou sú ponožky, sa medzi darovanými položkami nájde len málokedy. Ponožky pritom chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú takýmto ľuďom chôdzu za pomocou.

    Zberné krabice sme umiestnili v našej materskej škole vo vestibule v hlavnej budove aj vstupnej chodbe v prístavbe, do ktorých mohli všetci prispieť  novým párom ponožiek (nie použitými) a to celý mesiac október.

    Ďakujeme rodičom, deťom a zamestnancom našej školy za vyzbierané ponožky, za to, že ste sa rozhodli pomôcť.

   • ► ZELENÁ ŠKOLA

   • V školskom roku 2021/2022 sa naša materská škola zaregistrovala do certifikačno výchovno - vzdelávacieho projektu "Zelená škola".

    Hlavným cieľom environmentálneho programu je pomôcť nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. Program je zameraný na praktické a vzdelávacej aktivity spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia.

    V rámci projektu realizujeme konkrétne opatrenia podporujúce prevenciu a riešenia problémov životného prostredia.

    Realizáciu environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými krokmi, dúfame, vnímate cez niekoľko spustených interných projektov našej školy, alebo spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú ochrane riešeniam problémov životného prostredia, a to:

     

    • ZAZELENAJME SA - interný projekt MŠ, ktorého cieľom je zvýšenie podielu zelene v interiéri, uvedomovanie si významu starostlivosti o izbové kvety

    • Zber použitých zubných kefiek - Curaprox

    • Zber batérií - SEWA, člen European Recycling Platform

    • Zber PET uzáverov - DM drogéria

    • Inštalácia drevených náučných prvkov - Tripexeso, Strom ako dom

    • Bylinkový záhon

    • Vyvýšené záhony pripravené na výsadbu

    • Výsadba ovocných stromov

    • Kvetinový záhon

    • Návšteva Sokoliara

    • Zakúpenie recyklačných nádob do tried

     

    Viac info o projekte TU

     

     

   • ► ZAZELENAJME SA

   • Spustením interného projektu    ZAZELENAJME SA    sme v kooperácii s rodičmi zvýšili podiel zelene v triedach a zatraktívnili priestory našej školy.

    Cieľom bolo tiež viesť deti k uvedomovaniu si významu starostlivosti o izbové rastliny.

     

    ► Ako nám môžete pomôcť?

    - priniesť akékoľvek interiérové rastliny

     

    ► Aká by mala byť veľkosť a typ rastlín?

    - interiérové rastliny malej alebo bežnej veľkosti

    - priemer črepníka max 12cm

    - pozor na jedovaté rastliny (napr. Difenbachia, Kaládium, Prýštec najkrajší, Lopatkovec, Prýštec ohnivý, Filodendron, Potos, Ľalie, Svokrine jazyky)

    - postačuje kvetina nasadená v zemine v umelohmotnom črepníku

     

   • ► ZBER PET UZÁVEROV

   • Vedeli ste, že v našej MŠ realizujeme aj zbierku plastových vrchnákov?

    Jej cieľom je pomôcť takým deťom do veku 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav. Podpora je systematická a dlhodobá. Zbierka vrchnákov prebieha celoročne. S projektom sme začali už v roku 2020 a do vstupnej haly umiestnili zbernú nádobu na to určenú.

     ♥ ♥ ♥

    Pomohli sme Janke verejnou zbierkou vrchnákov z PET fliaš, mlieka a smotany v hodnote 3000 €, vďaka ktorej bude Janke zakúpený kočík a absolvuje rehabilitačný pobyt.

    ZBIERAME NAĎALEJ - pre Lacka!

    Napriek tomu, že niektoré vrchnáky sa od 1.1.2022 spolu s fľašami môžu zálohovať, v obehu zostalo množstvo iných vrchnákov, ktoré je možné zbierať. Tentokrát pre 11-ročného Lacka. 

    Lackovi diagnostikovali detský autizmus s mentálnym postihnutím. Je hyperaktívny, má hyperkinetické poruchy správania, v noci nosí ešte plienky. K tomu všetkému má celiakiu, alergiu, PIKA v detskom veku a atopický ekzém. Peniaze za zber vrchnákov budú použité na terapie za účelom zlepšenia funkčnej formy, komunikačných a sociálnych zručností, neverbálnej formy komunikácie a na liečbu zúbkov

    Naším cieľom je vyzbierať 16 ton vrchnákov v hodnote 3 000 €. Pomôžete nám?

  • zatiaľ žiadne údaje
   • ► KEFKA NEPATRÍ DO KOŠA

   • Aj naša škola je zapojená do zberu zubných kefiek.

    Urobte s nami Slovensko zelenšou krajinou. Naša škola sa zapojila do zberu kefiek. Aj taká vec ako zber použitých zubných kefiek dokáže meniť Slovensko na ekologickejšiu krajinu. Za každých 200 vyzbieraných kefiek získame kôš na triedenie odpadu do tried.

    Prečo:
    Ak aj zubnú kefku správne hodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov. Kefky sú totiž  väčšinou z viacerých druhov plastov. Tie však u nás nikto neoddeľuje, preto ich namiesto recyklácie čaká skládka či spaľovňa.

    Ako:
    Vytvárame na Slovensku sieť zberných miest kefiek a zbierame použité kefky všetkých značiek. Kefkám Curaprox odsekávame hlavičky, rúčky recyklujeme na koše na triedenie odpadu. Hlavičky a kefky iných značiek posielame na testy na využitie na záhradný nábytok.

    Seknite s ničením prírody!

    • Čo sa stane s kefkou Curaprox, keď doslúži?

     Pozrite sa, ako vznikne nový produkt...
    • Pomocou nástroja, ktorý bol na mieru vyrobený pre kefku Curaprox, oddelia hlavičku kefky od rúčky,a tak získajú materiál vhodný na ďalšie použitie.
    • Kefky sa vytriedia podľa farby a následne podrvia na malé kúsky.

     Do tejto zmesi dávkovač farby podľa potreby primiešava žltú, modrú alebo hnedú farbu.
    • Drvina sa pri pri vysokej teplote roztaví na tekutý plast, ktorý sa pod obrovským tlakom vstrekne do 1,5 - tonovej matrice.

     V tejto matrici je vymodelovaná "medzera" pre kôš, ktorá dáva výrobku finálnu podobu.
    • V hornej časti stroja je umiestnený robot, ktorý výrobky z plastu vyberie a položí ich na pás, odkiaľ sú koše vybrané aj ošetrené manuálne.

     Operátor koše vyberie, skontroluje, oreže a poukladá na seba.
    • Vo fabrike v Pliešovciach sa takto počas troch týždňov dokáže vyrobiť až 19 000 košov, ktoré sú po zabalení pripravené na rozvoz do škôl.
   • ► ZBER BATÉRIÍ

   • Od roku 2019 je naša MŠ zapojená do pravidelného bezplatného zberu
    elektro odpadu a sme hrdými držiteľmi

    ZELENÉHO CERTIFIKÁTU

    za odvoz neuveriteľných 295 kg použitých batérií.

     Tento úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“ odštartovala spoločnosť SEWA, ktorá je členom European Recycling Platform spoločne v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.

    Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci eko-výchovy deti spolu s kamarátom Šmudlom riešia záhadu znečistenej vody v susednom lese. Formou interaktívnej hry sa deti dozvedia ako správne triediť odpady (papier, plasty, sklo, kovy a elektroodpad) a prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie, napr. aj zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody, čo sa deje s batériami potom ako ich vhodia do správnej nádoby a čo všetko sa dá po recyklácii zo získaných druhotných surovín vyrobiť.

    Získané vedomosti si deti overia aj v praxi, a to pri zbere použitých batérií do nádob na to určených, ktoré sú strategicky rozmiestnené vo vstupnej hale.

   • ► ADOPTUJ SI KRAVIČKU

   • V školskom roku 2021/2022 sa triedy Konvalinky, Margarétky, Snežienky, Prvosienky, Púpavy, SlnečniceZvončeky zapojili do unikátneho projektu z prostriedkov Mliečneho fondu Adoptuj si kravičku, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. V tejto zábavnej edukatívnej súťaži sme si virtuálne adoptovali naozajstnú kravičku z mliečnej farmy Most pri Bratislave. Každá trieda vymyslela svojej kravičke originálne meno a hneď sa stali našimi triednymi kamarátmi.

    Podpora lokálnych farmárov, rozšírenie povedomia o prvovýrobe a spracovaní surového mlieka a zároveň  zvýšenie konzumácie kvalitného mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska je hlavným motívom tohto úspešného celoslovenského projektu. Cieľom je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

    Hra odzrkadľuje skutočnú realitu starostlivosti o kravičky. Deti sa v hre učia, že iba kravička, o ktorú je dobre postarané, dáva veľa mliečka. Že kravičky treba denne nakŕmiť, dať im napiť a podojiť ich.

    S našimi kravičkami si užívame kopec zábavy a pritom súťažíme o množstvo super cien.

   • ► LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH

   • Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Súkromnou základnou školou DSA a mestom Prešov realizovali v minulom školskom roku šiesty ročník Logickej olympiády pre najmenších.

    Každoročne sa do riešenia logických úloh olympiády určenej predškolákom zapojí niekoľko tisíc detí z celého Slovenska. Naše deti z tried Púpavy, Slnečnice, ZvončekyMargarétky neboli výnimkou.

    Obsahom zápolenia je preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť úlohy, rozmýšľať možno aj netradične. 

    Víťazom je každé dieťa, ktoré sa zapojí do riešenia logických úloh.

    Súťažíme, ale neprehrávame.

    Všetkým zúčastneným gratulujeme!

   • ► ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE

   • ...je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov sa realizujú bezdotykovo autorefraktorom deťom od 3 do 6 rokov, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.

    Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu, či úplné vyliečenie kľúčové.

    Keďže nám záleží na zdraví našich – vašich detí, v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sme v mesiaci máj 2022 zorganizovali v našej materskej škole bezplatné vyšetrenie.

   • ► SPOLUPRÁCA SO SAV

   • V mesiaci máj naša MŠ prostredníctvom účasti v projekte nadviazala spoluprácu s výskumníčkami zo slovenskej akadémie vied.

    Cieľom projektu Raný jazykový vývin v materskej škole realizovaného Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV (v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) je dlhodobejšie sledovanie efektívnosti nového Štátneho vzdelávacieho programu v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

    Vyšetrenie detí bolo zamerané na sledovanie niekoľkých ukazovateľov jazykovej gramotnosti detí na konci dochádzky do MŠ a to porozumenie čítaného textu a produkcia krátkeho príbehu podľa obrázkovej predlohy.

    Sme potešení, že sme pomohli pri zbere dát.

   • Svet už druhý rok čelí pandémii a situácia na Slovensku patrí k najhorším v Európe.

    Mnohí zdravotníci sú vyčerpaní, na pokraji síl, frustrovaní, bež času a nálady na vianočné prípravy. Učitelia z Komenského inštitútu, ktorý je programom Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, sa preto rozhodli „vianočne“ poďakovať zdravotníkom a vzdať im úctu. Po celom Slovensku vznikali tímy učiteliek a učiteľov, ktoré chcú lekárom, lekárkam, sestrám, ošetrovateľom a všetkým pracovníkom v zdravotníctve takouto formou spríjemniť obdobie prichádzajúcich vianočných sviatkov. Mnohí lekári a sestry sú totiž rodičia, tiež by chceli mať krásne Vianoce, no pre plné nemocnice nemajú čas na ich prípravu.

    Za vznikom tejto iniciatívy „Učitelia pečú zdravotníkom“ stojí pedagogička z Nižnej Stanislava Opatová. Rozhodla sa túto ideu spolupatričnosti posunúť ďalej. Týmto spôsobom prepojila a inšpirovala aktívnych učiteľov po celom Slovensku s cieľom ukázať zdravotníkom, že si ich prácu veľmi vážime a tiež inšpirovať ľudí, aby sa k iniciatíve pridali.

    Aj náš kolektív materskej školy využil zmienený vzniknutý ideálny priestor na šírenie tejto krásnej, spontánnej akcie. S láskou napečené koláčiky pani kuchárkami sme darovali do nemocnice s poliklinikou v Bratislave – Ružinov na anestéziologicko-resuscitačné oddelenie (ÁRO). Všetci oslovení lekári, lekárky a sestričky po celom Slovensku zareagovali nadšene a s dojatím.

    Sme rovnako dojatí, že naša materská škola je spoločenstvom ľudí, ktorému je empatia, ľudskosť a ochota konať dobro blízka.

   • ► BOSONOHÁ OLYMPIÁDA

   • V školskom roku 2021/2022 sme sa stali účastníkmi projektu pod názvom ,, Bosonohá olympiáda“, ktorú zabezpečuje autorka publikácii Zdravé nôžkyPohybová abeceda Marcela Kramplová.

    Jeho cieľom je sprostredkovať školám súbory hravých rehabilitačných cvičení na ploché nohy a iné odchýlky chodidiel. Naším cieľom bolo vyskúšať si, aké zábavné je používať naše nohy pri  nevšedných  činnostiach. Projektu sme sa venovali počas mesiaca jún, keď si deti naboso vychutnali šantenie pri aktivitách naboso. Postupne počas mesiaca plnili úlohy, ktoré pre ne prichystali pani učiteľky. Vyskúšali si svojimi nôžkami aktivity nielen v triedach, na školskom dvore, v piesku, taktiež nohami skúšali kresliť, hrali loptové hry nohami, cvičili bosonohé rozcvičky...

    Hovorí sa, že chôdza naboso a čerstvý vzduch stimuluje mozog, naše deti si tak nielen rozvíjali svoju psychomotoriku, ale užili  si veľa zábavy.

   • ► MÚDRE HRANIE

   • Uspeli sme vo výzve vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí  o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“ vo výške 1 000 €.

    Financie z projektu sme využili na nákup detských kníh, didaktických pomôcok na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej a prírodovednej gramotnosti alebo reči.

                       
                                               

   • ► FAST HEROES

   • V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu FAST HEROES.

    Hrdinovia FAST je ocenená vzdelávacia iniciatíva, ktorá sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potrebe rýchlej akcie. Využíva úžasné nadšenie detí pre učenie a zdieľanie a podporuje šírenie vedomostí do zvyšku ich rodiny, najmä smerom k ich starým rodičom.

    Pacienti s mozgovou príhodou potrebujú vysokokvalitnú lekársku starostlivosť, a preto zvyšovanie povedomia o príznakoch môže zachrániť život.

    Kampaň Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu. Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.

     

    Viac info TU.

     

 • Partneri

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje