• HARMONOGRAM   KRÚŽKOV (šk. rok. 22/23)

   PO

   Folklórniček

   1.  skupina

   čas: 13:10 – 13:40 hod.

   triedy: MARGARÉTKY, PRVOSIENKY

   2.  skupina

   čas: 13:45 – 14:15 hod.

   triedy: FIALKY, KONVALINKY, SNEŽIENKY, SLNEČNICE, ZVONČEKY

   UT

   Angličtina

   1. skupina

   čas: 13:15 – 13:45 hod.

   triedy: FIALKY, KONVALINKY, PÚPAVY

   2. skupina

   čas: 13:45 – 14:15 hod.

   triedy: MARGARÉTKY, SNEŽIENKY, PRVOSIENKY

   3. skupina

   čas: 14:15 – 14:45 hod.

   triedy: SLNEČNICE, ZVONČEKY

    

   ST

   Šikovné ručičky

   1.  skupina

   čas: 13:00 – 13:40 hod.

   triedy: SNEŽIENKY, PRVOSIENKY, PÚPAVY

   2.  skupina

   čas: 13:40 – 14:20 hod.

   triedy: MARGARÉTKY, SLNEČNICE, ZVONČEKY

   ST

   Angličtina

   1. skupina

   čas: 13:15 – 13:45 hod.

   triedy: FIALKY, KONVALINKY, PÚPAVY

   2. skupina

   čas: 13:45 – 14:15 hod.

   triedy: MARGARÉTKY, SNEŽIENKY, PRVOSIENKY

   3. skupina

   čas: 14:15 – 14:45 hod.

   triedy: SLNEČNICE, ZVONČEKY

    

   PIA

   Futbal

   1.  skupina

   čas: 10:00 – 11:00 hod.

   triedy: FIALKY, KONVALINKY, PRVOSIENKY, SNEŽIENKY, PÚPAVY

   2. skupina

   čas: 11:00 – 12:00 hod.

   triedy: MARGARÉTKY, SLNEČNICE, ZVONČEKY

    

    

    • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA ANDANTÍNKO

    •  

     ► organizuje: ANDANTÍNO Jazyková škola a prekladateľská agentúra

     lektor: externý

     trvanie: 60 vyučovacích hodín / šk. rok
                    30 min./ každý utorok a štvrtok  v čase podľa dohody s vedením

      

     Tím jazykovej školy Andantíno pripravil pre Vaše deti kurz anglického jazyka Andantínko, kde si pomocou pesničiek, hier a zábavy vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu sa a k cudziemu jazyku. V skupinke je maximálne 10 detí. Deťom sa spravidla venujú dvaja skúsení lektori. Príklady preberaných tém: telo, farby, oblečenie, počítanie, hračky, rodina, zvieratká, jedlo, počasie...

      

    • FUTBALOVÝ KRÚŽOK

    •  

     ► organizuje: Senec Football Academy

     lektor: futbalový tréner

     trvanie: 1 hod. / každý piatok v dopoludňajších hodinách

      

     Krúžok zameraný na pohybovú prípravu so špecializáciou na futbal.

    • FOLKLÓRNIČEK

    •  

     ► organizuje: Materská škola

     lektorka: p. uč. Bc. Karin Kosztolányi

     trvanie: 0,30 hod / každý pondelok v popoludňajších hodinách

      

     Cieľom tohto krúžku je hravou formou rozvíjať u detí záujem o slovenský folklór, uchovávanie tradícií a zvykov, prehlbovať národné povedomie prostredníctvom ľudových piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska. Ďalším cieľom tohto krúžku je vytvoriť pozitívny postoj k pohybovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú pohybovú činnosť, mať radosť z pohybu a utužovať dobré vzťahy prostredníctvom tanca. V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

      

    • ŠIKOVNÉ RUČIČKY

    •  

     ► organizuje: Materská škola

     lektorky: p. uč. Mgr. Jana Janíková,
                  p. uč. Bc. Veronika Praženicová

     trvanie: 0,30 hod / každú stredu v popoludňajších hodinách

      

     Cieľom krúžku nie je výsledný produkt, ale práve proces tvorby diela, jeho obsah, spontánnosť pri vytváraní a výpovedná hodnota každého diela, ktoré dieťa vyrobí samostatne alebo s pomocou učiteľky, Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a zameranie sa na zážitkovú stránku tvorby. Keďže sú jednotlivé hodiny tematické, deti sa vždy dozvedia niekoľko nových informácií o zvieratkách, rastlinách, zvykoch a tradíciách, oprášia si rozprávky a pod. Pri vytváraní sa deti naučia trpezlivosti, dôslednosti a vytrvalosti. Taktiež sa naučia veriť vlastným schopnostiam a možnostiam. Upevňujú sa tiež priateľské vzťahy, deti sa učia pomôcť kamarátovi, ktorý si "nevie rady".

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje