• Údaje o zamestnávateľovi

    Obchodné meno: Materská škola, Kysucká 9, 903 01 Senec
    Právna forma: materská škola
    IČO: 31816703
    Telefón: +421 918 250 132
    Adresa: Materská škola, Kysucká 9, 903 01 Senec

     

    Učiteľ predprimárneho vzdelávania

    Požiadavky na uchádzača
     
    Vzdelanie:
    Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy
     
    Osobnostné predpoklady:
    tvorivosť, flexibilita, samostatnosť, tímová práca, spoľahlivosť, ochota pomáhať
     
    Znalosť práce s PC:
    EXCEL, WORD, interaktívna tabuľa
     
    Pracovné podmienky
     
    Miesto výkonu práce:
    MŠ Kysucká 9, Senec
     
    Termín nástupu:
    dohodou
     
    Pracovný pomer:
    na plný pracovný úväzok
     
    Platové podmienky:
    Plat zamestnanca zohľadňuje Zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú platové tarify PZ a OZ účinné od 01.01.2020. Ďalšie príplatky závisia od pedagogickej praxe, na funkčnom zaradení a dosiahnutom vzdelaní.
     
    Požadované doklady:
    • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • životopis s uvedením priebehu zamestnaní so stručným popisom vykonávanej pracovnej činnosti.
     
    Kontakt pri podaní žiadosti: 
    mskysuckasenec@centrum.sk, tel. číslo: +421 918 250 132

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje